O nas

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Cognitis jest organizacją pozarządową zrzeszającą studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych i technologicznych, zainteresowanych branżą doradczą. Obecnie Stowarzyszenie funkcjonuje na siedmiu Uczelniach w trzech miastach: Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. W dziesiątym roku funkcjonowania Stowarzyszenie tworzy około 100 Członków.

Cognitis przeznaczone jest dla osób, które poważnie traktują wszystkie ważne aspekty swego życia – przyszłą pracę zawodową, życie rodzinne, rozwój wiedzy i poznawanie prawdy, kształtowanie swojego charakteru, duszy, emocji i rozumu. Czyli w skrócie – są zainteresowani pełnym rozwojem osobowości.

W Stowarzyszeniu rozwija się nie tylko osobowość, ale też konkretną wiedzę zawodową i umiejętności. Przedmiotem zainteresowania w Stowarzyszeniu jest  doradztwo – od konsultingu z zakresu zarządzania, poprzez doradztwo prawne, finansowe, doradztwo z zakresu fuzji i przejęć, doradztwo księgowe oraz audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo IT, po doradztwo rekrutacyjne i działalność funduszy private equity. Ten fascynujący model pracy jako konsultanta jest znakomitą, i prawdopodobnie najszybszą szkołą zarządzania i osiągania wysokiego poziomu umiejętności już od samego początku pracy zawodowej.

Jak działa stowarzyszenie?

Codzienna współpraca przy realizacji zadań Stowarzyszenia, prowadzeniu projektów oraz uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich, są miejscem ciągłej praktyki w rozwijaniu umiejętności zarządzania, wzmacniania charakteru, ale także znakomitej zabawy. Jednocześnie, działając w Stowarzyszeniu, Członkowie poznają doradztwo, jedną z bardzo interesujących możliwości rozwoju zawodowego.

Skupiamy się szczególnie na praktycznym rozwoju umiejętności – poprzez działalność w zespołach stałych oraz projektowych, koordynowanie ich, a także organizacji działań Stowarzyszenia jako całości. Realizując zadania współpracujemy z różnymi osobami o różnych temperamentach, umiejętnościach, zaletach i wadach, z których staramy się stworzyć zarówno sprawny zespół, jak i grupę osób wzajemnie się lubiących. Bierzemy też na siebie dużą odpowiedzialność za realizację zadań z odpowiednim efektem, w odpowiednich terminach i z odpowiednią korzyścią dla Stowarzyszenia i członków zespołu. Taki sposób działania umożliwia szybką praktyczną naukę i zbieranie doświadczenia.

Podczas wspólnej pracy, integracji, a także szkoleń i wykładów skupiamy się również na kształtowaniu naszych charakterów. Sposób działania Stowarzyszenia opiera się na praktycznym wdrażaniu modelu klasycznych, uniwersalnych wzorców dobrego postępowania, w celu rozwinięcia w każdym z Członków stałej chęci i zdolności do robienia rzeczy dobrych i podejmowania dobrych decyzji, zwanych często cnotami. Wybór dobrego rozwiązania – czyli postępowanie w sposób moralnie właściwy – dotyczy wielu szczegółowych aspektów postępowania i kształcenia wielu cech, takich jak m.in. rozwagi, umiaru, hojności, cierpliwości, dyskrecji, odwagi, sprawiedliwości, pokory, wielkoduszności, bezinteresowności, pracowitości, nakierowania na pomoc i służenie innym, wytrwałości mimo zniechęcenia, opanowania, radości czy przyjaźni.

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty skupiają się na branży doradczej. Współpracując z firmami konsultingowymi, biorąc udział w wydarzeniach i projektach Stowarzyszenia, a także uczestnicząc w szkoleniach firm doradczych przeprowadzanych dla Członków Cognitis, rozwijamy niezbędne umiejętności analityczne, poznając praktyczną stronę doradztwa.

Poprzez wspieranie powstawania bliskich więzi osobistych – koleżeńskich i przyjaźni między Członkami, staramy się stworzyć atmosferę naturalności, ciepła i zaufania, która pozwoli naszym Członkom na wzajemne wspieranie się i dopingowanie w rozwoju swych umiejętności, charakteru i wiedzy.

Zasady

Cognitis zrzesza ludzi kierujących się w życiu zasadami. Są one najważniejszymi cechami charakteru na których rozwoju skupiamy się w Stowarzyszeniu.

Dużą wagę przywiązujemy do dojrzałej postawy członków Stowarzyszenia, łączącej się z zaangażowaniem w każde podjęte działanie, które jest jednak okraszone odrobiną umiaru. Owe działania staramy się postrzegać przez pryzmat moralności.

Innymi ważnymi Zasadami Cognitis są:

  • rozwój umiejętności,
  • wzajemne wsparcie oraz
  • jednolitość postaw, które towarzyszą naszej codziennej działalności.

Dbamy również o dobrą zabawę, która wynika nie tylko z zaangażowania, ale również z odpowiedzialnych postaw.

Merytokracja pomaga w realizacji powyższych Zasad w Stowarzyszeniu.